News

A2 krijgt de officiële goedkeuring van FOD Binnenlandse Zaken inzake "Veiligheidsadvies"

10/03/2012

Na een maandenlange procedure (enquêtes, mondelinge interviews, voorleggen van referenties...) heeft het agentschap a2 de officiële goedkeuring verkregen van de Belgische FOD Binnenlandse Zaken (Ministerie van Binnenlandse Zaken) inzake "veiligheidsadvies" aan bedrijven.

Dit betekent dat we met ingang van oktober 2011 bevoegd zijn om diensten in de volgende domeinen aan onze klanten te verstrekken:  

- Expertise inzake de bescherming van bedrijven en kritieke infrastructuur
- Preventie en Crisismanagement
- Rampenplannen voor gebeurtenissen op grote schaal
- Beveiliging van massabijeenkomsten
- Risicostudies / strategische aanbevelingen

a2 heeft deze officiële goedkeuring voor een periode van vijf jaar verkregen.